Woodstock

SUEDE SHERWOOD OAK

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Laminate floor coverings (EN 13329)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 32 Normal
Formattype Plank
Artikler per pakke 8
Overflate per pakke 2,005 m²
Bokser per pall 56
Overflate per pall 112,280 m²
Fremstillingsprosess DPL
Samlet tykkelse 8 mm
Total vekt 7,160 kg/m²
Kantbehandling Tech 3S
Leggemetode Klikk
Låsesystem 2-lock
Ytelseserklæring nr. No.014DoP2013-07-10
Brannegenskaper (EN 13501-1) Cfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Varmemotstand (in m² K/W) 0,0665
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1
Flekkbestandighet – gruppe 1 og 2 (EN 438) ≥ 5
Flekkbestandighet – gruppe 3 (EN 438) ≥ 4
Resistens mot sigarettglør (EN 438) ≥ 4
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Overflatens volumbestandighet 1,60 N/mm²
Slitasjemotstand (EN 13329) AC4
Slagfasthet (EN 13329) IC2
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0,01 mm
Gulvvarme Ja
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensjonsvariasjon 0,9 mm
Vinkelretthet 0,1 mm
Retthet 0,3 mm
Jevnhet lengde 0,5 %
Jevnhet bredde 0,15 %
Tykkelse oppsvulming (%) 18
Høydeforskjell mellom elementer 0,1 mm
Avstand mellom elementer 0,15 mm