Informasjon om garantier

Informasjon om garantier

Informasjon om garanti ved forbrukerkjøp

Garantien gjelder kun for kjøp etter forbrukerkjøpsloven, i henhold til forbrukerkjøpslovens definisjon av forbrukere. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven § 1. Andre former for kjøp faller utenfor garantien, slik som kjøp av juridiske personer og andre som ikke faller innenfor forbruker-definisjonen.

Se link under for de ulike garanti-dokumentene til parkett, boligvinyl og laminat.