Personvern

Personvern

Beskyttelse av personopplysningene dine («opplysninger») er en oppgave Tarkett tar på alvor. Denne personvernerklæringen («personvernerklæring») inneholder informasjon om hvordan vi innhenter og bruker opplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi anbefaler at du også leser våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

Hvem er ansvarlig for behandling av opplysningene dine?

Ansvarlig for behandling av opplysningene dine, og den som bestemmer hvordan og hvorfor opplysningene behandles, er Tarkett AS. Det er et norsk aksjeselskap med aksjekapital på 1.000.000 Nok, registrert i foretaksregisteret i Drammen med foretaksnummer 957 854 966 og følgende kontoradresse:  Tarkett AS Postboks 500 - Brakerøya, N-3002 Drammen, Norge (heretter kalt «Tarkett»).

Når det refereres til «vi», «vår» eller «oss» i denne personvernerklæringen, menes Tarkett AS.

 

Hva omfattes av denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder for alle opplysninger Tarkett innhenter fra deg via Tarketts nettsted eller på andre måter.

Tarketts nettsted eller applikasjoner kan innholde koblinger til nettsteder som tilhører våre partnernettverk og/eller tilknyttede selskaper. Vær oppmerksom på at disse nettstedene har egne personvernerklæringer, og at vi ikke påtar oss noe ansvar eller forpliktelser for disse.

Personvernerklæringen kan bli oppdatert fra tid til annen. Du finner alltid den nyeste versjonen på nettet.

 

Hvilke opplysninger samler vi inn fra deg?

Vi kan samle inn opplysninger som du oppgir til oss gjennom ulike kanaler, inkludert nettsteder, sosiale medier, arrangementer, telefonkontakt, e-post eller på andre måter. Slike opplysninger kan omfatte:

 • identifikasjonsopplysninger (f.eks. navn, etternavn, fødselsdato)
 • kontaktinformasjon (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer)
 • stilling i selskapet, om du opptrer i profesjonell sammenheng
 • registre over korrespondanse med Tarkett og deltakelse i våre spørreundersøkelser

Vi kan også samle inn opplysninger ved hjelp av automatiske metoder, inkludert informasjonskapsler og andre sporingsenheter. Vi bruker aldri IP-adressen din til å identifisere deg som en fysisk person, men den gir oss mulighet til å se hvilken by du kobler deg til fra. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi kan innhente opplysningene dine fra eksterne kilder, for eksempel tredjepartsselskaper eller offentlig tilgjengelige kilder. Denne personvernerklæringen gjelder for alle slike opplysninger, og vi vil så langt det er mulig informere deg om kilden vi har innhentet opplysningene fra.

 

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi bruker i hovedsak opplysningene i forbindelse med håndtering av vårt eksisterende/potensielle kundeforhold, særlig når vi:

 • behandler bestillinger og leverer produkter
 • svarer på henvendelser
 • håndterer produktreklamasjoner
 • sender ut nyheter og informasjon om produkter som kan være av interesse
 • håndterer lojalitetsprogrammer
 • gjennomfører spørreundersøkelser for å forbedre tjenestene og produktene våre
 • arrangerer konkurranser
 • genererer statistikk til markedsanalyser

Vi kan behandle opplysningene dine til andre spesifikke formål som oppgis på innsamlingstidspunktet.

 

På hvilket rettslig grunnlag bruker vi opplysningene?

Med hensyn til formålet behandles opplysningene dine på følgende rettslige grunnlag:

 • når det er nødvendig for å oppfylle en avtale vi har med deg
 • når det er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser, inkludert:
       - nettverks- og informasjonssikkerhet for å beskytte opplysningene mot tap,
          skade eller uautorisert tilgang
       - vurdere tjenestene våre gjennom opptak av samtaler til kundesentrene våre
       - direkte markedsføring (annet enn der vi trenger samtykke fra deg)
 • når det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, for eksempel for å hjelpe en offentlig myndighet eller et kontrollorgan
 • når du har gitt uttrykkelig samtykke til spesifikke og definerte formål

 

Hvem deler vi opplysningene med?

Vi kan dele opplysningene dine med:

 • andre enheter i Tarkett-konsernet for interne administrative formål
 • våre godkjente tredjepartsleverandører som utfører en rekke tjenester på våre vegner, for eksempel drifts- og vedlikeholdstjenester
 • tredjeparter som tilbyr tjenester i forbindelse med våre produkter og tjenester
 • rettsmyndigheter, statlige etater eller offentlige organer på anmodning og i det omfang loven tillater det

Under alle omstendigheter vil Tarkett kun dele opplysningene dine på «behovsbasis» for å oppfylle formålene som er definert ovenfor.

 

Hvor oppbevarer vi opplysningene?

Opplysningene dine oppbevares enten i vår database eller i databasen hos våre tjenesteleverandører. På grunn av Tarkett-konsernets internasjonale tilstedeværelse, og for å kunne optimalisere kvaliteten på tjenestene våre, kan opplysningene dine bli overført til land utenfor EØS-området. I slike tilfeller benytter vi gjeldende juridiske sikringstiltak for å sikre at opplysningene behandles i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen. Hvis du vil ha en kopi av sikringstiltakene eller informasjon om hvor du kan få tilgang til disse dokumentene, kan du sende en skriftlig forespørsel, som angitt i punkt 10 i personvernerklæringen.

 

Hvordan ivaretar vi sikkerheten og konfidensialiteten til opplysningene?

Tarkett tar sikkerheten til opplysningene dine på største alvor. Vi iverksetter derfor egnede tekniske og organisatoriske tiltak for i størst mulig grad å hindre utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring eller uautorisert tilgang.

 

Hvor lenge beholder vi opplysningene?

Vil beholder opplysningene dine kun så lenge som det er nødvendig for å oppfylle det formålet de ble samlet inn for, innenfor de rammene som er fastsatt i gjeldende lovgivning. I enkelte tilfeller kan vi beholde opplysningene i et lengre tidsrom for å oppfylle lovfestede krav, regnskapskrav eller rapporteringskrav.

 

Hvilke rettigheter har du, og hvordan benytter du deg av dem?

Avhengig av gjeldende lovgivning kan du ha rett til å:

 • få innsyn i opplysningene
 • få korrigert eller oppdatert opplysningene
 • få slettet opplysningene
 • begrense behandlingen av opplysningene
 • protestere mot behandlingen av opplysningene, hovedsaklig når behandlingen er basert på våre berettigede interesser
 • trekke tilbake samtykket når som helst
 • be om at opplysningene returneres i en strukturert datafil, enten til deg eller en tredjepart, hvis det er teknisk mulig (dataportabilitet)
 • klage til Datatilsynet

Hvis du ønsker benytte deg av rettighetene dine, sender du en e-post til: dataprivacyno@tarkett.com eller et brev til:
Tarkett Norge
Postboks 500, Brakerøya,
N-3002 Drammen, Norge
Vi gjør oppmerksom på at vi kan kreve legitimasjon og opplysninger om forespørselen før vi behandler den. Opplysningene blir kun brukt til å verifisere identiteten din og blir ikke lagret lenger enn det som kreves til dette formålet. Vi svarer innen rimelig tid og i henhold til gjeldende lovgivning.