Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Tarkett og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en naturlig del av Tarketts fokus på samfunnsansvar og bærekraft, og er forankret i vårt styre. Loven er ment å fremme en bedrifts respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette betyr at virksomheter må skaffe seg oversikt over hvilken risiko de har for å bryte menneskerettigheter eller påvirke disse negativt, samt sørge for å sette i verk nødvendige tiltak og å informere om disse tiltakene og hvordan de virker.
Åpenhetsloven gjelder for alle større bedrifter som hører hjemme i Norge og som tilbyr varer og tjenester.

Tarkett har i Norge og internasjonalt jobbet med CSR (Corporate Social & Enviromental Responsiblity) siden 2013. Tarketts internasjonale CSR rapporter vurderes hvert år av en frittstående tredjepart.

CSR-rapportene kartlegger bl.a. en mest mulig bærekraftig produksjon, samt våre leverandørkjeder og forretningspartnere.  Vi gjør aktsomhetsvurderinger i forhold til etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold blant våre leverandører, underleverandører og andre samarbeidspartnere.  Dette er svært omfattende prosesser som pågår fortløpende både internt og eksternt, og er ment å både identifisere, forebygge, unngå samt redusere eventuell negativ påvirkning på dette området. Eventuelle avvik følges opp fortløpende og resultatene beskrives i vår CSR rapport. 

Kravene vi stiller til våre leverandører og samarbeidspartnere er nedfelt i våre forretningsetiske retningslinjer.  Vi har retningslinjer og handlingsplaner knyttet til utbedring i tilfelle vi oppdager brudd på disse retningslinjene i vår forsyningskjede. 
I vår årlige CSR-rapport finner man informasjon om, og resultater av dette arbeidet.

Noen hovedpunkter fra vår CSR-rapport vedr. systematikk i forhold til åpenhetsloven: 
•    Styringssystem for sosial ansvarlighet: SA8000
•    Styringssystem for helse og sikkerhet: ISO 45001
•    Miljøstyringssystemer: Bl.a. ISO 14001, Ecovadis Gold, CDP Climate change score: A, og i Norge: Miljøfyrtårn

 

Treråvarer til parkett

Treråvarene som vi benytter til produksjon av parkett kommer fra skoger som ligger nær fabrikkene våre i Europa. Mesteparten av skogråvaren kommer fra Sverige og Finland, der skogbruket drives på en langsiktig måte og der skogveksten er større enn mengden skog som avvirkes.

Vi samarbeider med europeiske organisasjoner som fremmer bærekraftig skogbruk og biologisk mangfold, og først og fremst med leverandører som allerede er sertifiserte. Ambisjonen vår er at alle produktene våre skal være FSC®- (FSC® C008972) eller PEFC-sertifisert (PEFC/05-35-125) eller produsert av gjenvunnet treråvare innen 2030.

 

Offentlig redegjørelse og annen informasjon

Tarkett vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger/CSR rapporter hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven. Denne redegjørelsen blir publisert på vår hjemmeside. 

Åpenhetsloven gir alle rett til å be om informasjon om hvordan Tarkett håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ønsker man slik informasjon, kan man rette en skriftlig forespørsel til fredrik.hovland@tarkett.com
Vi vil normalt besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.