Parkett og bærekraft

Parkett og bærekraft

Bærekraft og parkettgulv

Ca. 65 % av Tarketts treråvarer er PEFC-sertifiserte, noe som innebærer at råvaren kan spores i hvert trinn fra tre til forbruker, og at den produseres på en måte som er bærekraftig på lang sikt både for skogen og skogbrukeren. Vi prioriterer også å støtte nye leverandører som jobber for å bli inkludert i sertifiseringene som finnes for bærekraftig skogbruk. Vår ambisjon er at all treråvare hos Tarkett skal være PEFC- eller FSC-sertifisert, eller produsert av gjenvunnet treråvare, innen 2030. Innen 2025 skal alle tregulvkolleksjonene våre være Svanemerket. 

Tarkett har produsert tregulv i Sverige siden 1886. Den lange historien vår innen parkettproduksjon har lært oss å optimalisere bruken av råvarer ved å ta vare på så mye som mulig av hvert tre, men også på å skape gulv som varer lenge.  

Parkettene våre kan renoveres, slipes, lakkeres og oljes om, og på denne måten beholder produktet sin tekniske og estetiske verdi så lenge det er mulig.  

For å gjøre tregulvene våre så bærekraftige som mulig, bruker vi kun et sjikt edeltre av nødvendig tykkelse på det øverste synlige laget. Edeltre som eik, lønn eller ask er harde tresorter som egner seg til renovering, omlakkering og oljing ved behov for lengere levetid.  

Lagene under slitesjiktet i edeltre består av mykere, mer hurtigvoksende tresorter som gran og furu. Råvarene høster vi fra svensk og finsk skogbruk med positiv vekst, der avvirket skog erstattes med nyplanting. 

Parkett og klimapåvirkning

Grønne planter og trær trenger sol, vann og karbondioksid for å vokse. De binder karbondioksid gjennom fotosyntese og avgir samtidig oksygen. Planter bidrar derfor til å redusere karbondioksid, det vil si at de binder karbondioksid i atmosfæren – i motsetning til for eksempel mineraler, metaller eller fossilt kull og olje. Det betyr at gulv med fornybare råvarer ofte har et veldig lavt klimafotavtrykk.  

I noen tilfeller er bindingen av karbondioksid så stor at nettoutslippene blir negative, dvs. at råvaren binder mer CO2 enn hva som slippes ut ved høsting, transport og produksjon. Dette gjelder for Tarketts parketter som blir produserte i Hanaskog Sverige.   

Parkett og sirkulær økonomi

Hos Tarkett blir alt avfall fra parkettproduksjonen gjenbrukt som biobrensel i våre egne fabrikker, og overskuddet selges som brensel til annen industri.  

Brukte tregulv har så langt blitt sendt til energiutvinning, men nå har Tarkett i samarbeid med Maxbo lansert et prøveprosjekt for at tre skal kunne bli et sirkulært materiale som gjenvinnes til råvarer i nye tregulv. Tidligere har vi gjennomført to pilotprosjekter der vi har renset gamle parkettgulv for spiker, metall og fuktskader, og deretter bearbeidet det gamle materialet til nye slitesjikt (toppsjikt av edeltre). Målet med det nye prøveprosjektet er å jobbe mot en løsning for gjenvinning av tregulv i en større skala. Les mer om løsningen her.

Parkett og inneklima

Parkettgulv er det vanligste gulvmaterialet i skandinaviske hjem. Vi vil at parkettene våre skal bidra til et godt og sunt inneklima. Alle parketter fra Tarkett kan rengjøres med skånsomme og tørre rengjøringsmetoder uten sterke kjemikalier.  

Mer om tregulv og vårt bærekraftsarbeid

Tarkett Parkett Noble Oak Soho
Dette bør du lese om parkettgulv

Hva er parkett? Hvordan er den oppbygget, og hva påvirker parketten i hjemmet mitt?

Tarketts arbeid med bærekraft
Tarketts arbeid med bærekraft

Som en av verdens største gulvprodusenter har Tarkett et spesielt ansvar for å drive virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte for dagens og fremtidens generasjoner.

Sunne gulv
Sunne gulv

Alle gulv fra Tarkett er uten ftalater og biocider. Tarkett er en foregangsbedrift i bransjen når det gjelder produkter med lave utslipp. Les mer om vårt bærekraftsaftarbeid.

Våre parkettgulvkolleksjoner