Viva

Eik NATURE 1 stav

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14342
Formattype Plank
Overflatebehandling Proteco Natura
Samlet tykkelse 8,50 mm
Tykkelse slitesjikt 0,60 mm
Total vekt 7,7 kg/m²
Leggemetode Hellimes/Flytende
Låsesystem Ultraloc
Brannegenskaper (EN 13501-1) Cfl-s1
Brannegenskaper på underlag av fibersement (EN 13501-1) Cfl-s1
Brinellhardhet (EN 1534) 6
Varmemotstand (in m² K/W) 0,054
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1