iQ Optima 1,5 mm

Optima Neutral Black 0244

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER