Tarketts arbeid med bærekraft

Tarketts arbeid med bærekraft

Tarketts arbeid med bærekraft

Som en av verdens største gulvprodusenter har Tarkett et spesielt ansvar for å drive virksomheten på en langsiktig og bærekraftig måte for dagens og fremtidens generasjoner. Vi tar helhetsansvar for produktenes livssyklus, fra utvikling og design til produksjon, bruk og gjenvinning. Dette kaller vi for Tarkett Human-Conscious Design™. Ettersom vi selv produserer nesten alle produktene vi selger, har vi også kontrollen på alle stegene i prosessen.  

Vi produserer gulv av tre, vinyl, linoleum og tekstil. Råvarene er valgt med omhu, og produktene utvikles for å kunne vedlikeholdes slik at de holder lenge, men også kunne returneres og gjenvinnes når de må byttes ut. På denne måten vil de inngå i en sirkulær økonomi. Det er også viktig for oss at gulvene bidrar til et godt inneklima og at det ikke kreves sterke kjemikalier for å vaske dem. 

Sirkulær økonomi – en nødvendighet

For å få til en bærekraftig sirkulær økonomi er det helt nødvendig med en omstilling slik at vi blir flinkere på gjenvinning av ressurser og å redusere uttaket av jomfruelige råvarer. I en sirkulær økonomi blir et gammelt gulv til råvare i produksjon av et nytt gulv. Materialet sirkulerer dermed i et kretsløp der ingenting kastes eller brennes.  

Den sirkulære økonomien har i flere år stått i fokus for alt vi gjør i Tarkett, og det er avgjørende for at vi skal kunne redusere klimapåvirkningen, bremse den globale oppvarmingen og spare på jordens ressurser.  

Frem til i dag har utrevne gulv nesten alltid gått til forbrenning, noe som betyr utslipp av store mengder klimagasser. At vi i Tarkett kan gjenvinne mange av våre gulv, innebærer at mye av materialet i stedet blir til ny råvare som erstatter jomfruelig råvare. Tarkett investerer også i utviklingen av vinyl som fremstilles av fornybare råvarer i stedet for fossile råvarer. 

 

Frem til i dag har utrevne gulv nesten alltid gått til forbrenning,

Et godt inneklima

Alle materialer kan avgi partikler og kjemiske stoffer som påvirker luftkvaliteten i et rom. Derfor har dette vært en prioritet i produktutviklingen hos Tarkett i over et tiår, å bedre både opplevelsen av produktet og gulvets påvirkning på inneklima i rommet. Det har gjort at alle gulvene våre i dag har lave eller ekstremt lave utslippsnivåer av emisjoner fra materialet ved romtemperatur.  

Vi har produsert vinylprodukter uten ftalater i mange år nå, og benytter mykgjørere som også er godkjente for bruk i f.eks matemballasje og plastprodukter for barn. Alle produkter fra Tarkett har også i lang tid vært produserte fritt for antibakterielle tilsetningsstoffer.

 

Fordyp deg i bærekraft - våre forskjellige typer gulv

Parkett og bærekraft

Tarkett har produsert tregulv i Sverige siden 1886. Den lange historien vår innen parkettproduksjon har lært oss å optimalisere bruken av råvarer ved å ta vare på så mye som mulig av hvert tre.

Laminatgulv og bærekraft

Tarketts laminatgulv består for det meste av tre, som er en fornybar råvare. Alt trevirke i Tarketts laminatgulv er PEFC-sertifisert. Lær mer om laminatgulvenes positive egenskaper.

Våtromsbelegg, vinylgulv og bærekraft

Takket være innovasjonsarbeid og ny teknologi har moderne vinylgulv unike egenskaper som bidrar til et godt inneklima.

Sunne gulv

Alle gulv fra Tarkett er uten ftalater og biocider. Tarkett er en foregangsbedrift i bransjen når det gjelder produkter med lave utslipp. Les mer om vårt bærekraftsaftarbeid.