Tarketts miljøarbeid, granulater fra gamle vinylgulv

Gjenvinning av gulv

Gjenvinning

I Tarkett snakker vi ikke mer om produktenes «end of life», men kun «end of use». Vi omvandler det som tidligere bare ble sett på som søppel til råvarer og nye innovative gulv. Vi vil strekke oss langt for å være nøysomme med ressurser som det kan bli knapphet på, og vi gjenvinner installasjonsavfall og bruker gjenvunnet materiell i produksjon og utvikling av nye produkter med bra råvarer som i sin tur kan gjenvinnes.

Dette gjør vi i Tarkett!

Gjenvinning av vinylgulv fra Tarkett

Innsamlet kapp fra installasjon blir til 115 000 kvm nye gulv

I 1996 startet Tarkett Nordens første og eneste anlegg for gjenvinning av installasjonavfall fra vinylgulv. ReStart® er vårt take-back system for vinylgulv, teppefliser og linoleum.

I 2020 samlet vi inn over 660 tonn i Norden, hvorav ca. 560 tonn er Tarkett-produkter. Av det innsamlede materialet klarte vi å utvinne ny råvare og produsere tilsvarende 115 000 kvm nye Tarkett-gulv.

Resirkulert materiale er en råvareressurs

  • Overflødig materiale, rester og defekte produkter males og materialgjenvinnes.
  • TarkoDry, en membran som brukes under keramiske fliser i våtrom, består av ca. 85% resirkulert materiale.
  • Ved vår teppefabrikk i Nederland har vi i flere år resirkulert gamle teppefliser i vårt eget gjenvinningsanlegg. Fra produkter med Ecobase-bakside kan vi gjenvinne både baksiden og garnet.
  • Produksjonsrester fra vår linoleumen med akustikkbakside blir til råmateriale for endebeskyttelsen som beskytter rullene ved transport.

Vårt arbeid for å øke gjenvinning av gamle gulv

Vi jobber sirkulært, og gamle vinylgulv er en stor potensiell råvareressurs. Tarkett har egne prosjekter, men samarbeider også med ulike parter der vi undersøker nye metoder for å effektivt identifisere, sortere og rengjøre gamle vinylgulv slik at de kan gjenvinnes til ny råvare. Vi arbeider også med å påvirke ulike eksterne parter til å legge til rette for en sirkulær økonomi generelt i bransjen.

Kontrollert gjenvinning

Gjenvinning er bra men ikke risikofritt. Det er viktig å ha nøye kontroll på materialer slik at ikke uønskede komponenter sniker seg inn i kretsløpet igjen. I og med at Tarkett har satt seg tøffere krav til egne råvarers miljøprestasjoner, har vi etablert omfattende rutiner for kontroll og analyse ved all håndtering av resirkulert råvare.

Tarketts arbeid med bærekraft
Tarketts arbeid med bærekraft

Som en av verdens største gulvprodusenter har Tarkett et spesielt ansvar for å drive virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte for dagens og fremtidens generasjoner.

Parkett og bærekraft
Parkett og bærekraft

Ca. 65 % av Tarketts treråvarer er PEFC-sertifiserte, noe som innebærer at råvaren kan spores i hvert trinn fra tre til forbruker, og at den produseres på en måte som er bærekraftig på lang sikt både

Laminatgulv og bærekraft
Laminatgulv og bærekraft

Tarketts laminatgulv består for det meste av tre, som er en fornybar råvare. Lær mer om laminatgulvenes positive egenskaper.

Våtromsbelegg, vinylgulv og bærekraft
Våtromsbelegg, vinylgulv og bærekraft

Takket være innovasjonsarbeid og ny teknologi har moderne vinylgulv unike egenskaper som bidrar til et godt inneklima. Les mer om vårt arbeid for å utvikle bærekraftige vinylgulv.