Tarketts miljøarbeid, granulater fra gamle vinylgulv

Gjenvinning av gulv

Gjenvinning

I Tarkett snakker vi ikke mer om produktenes «end of life», men kun «end of use». Vi omvandler det som tidligere bare ble sett på som søppel til råvarer og nye innovative gulv. Vi vil strekke oss langt for å være nøysomme med ressurser som det kan bli knapphet på, og vi gjenvinner installasjonsavfall og bruker gjenvunnet materiell i produksjon og utvikling av nye produkter med bra råvarer som i sin tur kan gjenvinnes.

Dette gjør vi i Tarkett!

Gjenvinning av vinylgulv fra Tarkett

Innsamlet kapp fra installasjon blir til 100 000 kvm nye gulv

  • I 1996 startet Tarkett Nordens første og eneste anlegg for gjenvinning av installasjonavfall fra vinylgulv. Ser vi på tallene for 2018, så samlet vi inn over 450 tonn installasjonsavfall, hvorav 400 tonn er fra Tarketts egne gulv. 75% av dette går tilbake til nye gulv, hvilket motsvarer 100 000 m2 gulv. Vi jobber kontinuerlig med å bli bedre på gjenvinning, og vårt mål er å gjenbruke 800 tonn i 2020.  Hver kilo gjenvunnet vinyl sparer 2 kg CO2.

Resirkulert materiale er en råvareressurs

Materiell som blir til overs, som kapp og produkter som ikke oppfyller kravene gjenbrukes i produksjon av nye gulv.

  • Vårt LVT-gulv ID Inspiration består av 52% gjenvunnet materiale
  • TarkoDry er en matte som brukes under keramisk materialer i våtrom. Det består av 85% gjenvunnet materialer.
  • Etter bruk kan Tarketts linoleum og parkett komposteres, og inngå i det biologiske kretsløpet
  • Ved vår teppefabrikk i Nederland har vi i mange år gjenbrukt gamle tekstilgulv i vårt eget gjenvinningsanlegg. På våre EcoBaseTM-produkter kan vi gjenvinne både baksiden og garnet.
  • Avfall fra produksjon av linoleum med akustikkbakside, blir til råmaterialer for endebeskyttelser til ruller som vi sender ut med transport.

Vårt arbeid for å øke gjenvinning av gamle gulv

Vi jobber sirkulært, og gamle vinylgulv er en stor potensiell råvareressurs. Tarkett har egne prosjekter, men samarbeider også med ulike parter der vi undersøker nye metoder for å effektivt identifisere, sortere og rengjøre gamle vinylgulv slik at de kan gjenvinnes til ny råvare. Vi arbeider også med å påvirke ulike eksterne parter til å legge til rette for en sirkulær økonomi generelt i bransjen.

Kontrollert gjenvinning

Gjenvinning er bra men ikke risikofritt. Det er viktig å ha nøye kontroll på materialer slik at ikke uønskede komponenter sniker seg inn i kretsløpet igjen. I og med at Tarkett har satt seg tøffere krav til egne råvarers miljøprestasjoner, har vi etablert omfattende rutiner for kontroll og analyse ved all håndtering av resirkulert råvare.

Tarketts arbeid med bærekraft
Tarketts arbeid med bærekraft

Som en av verdens største gulvprodusenter har Tarkett et spesielt ansvar for å drive virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte for dagens og fremtidens generasjoner.

Parkett og bærekraft
Parkett og bærekraft

Ca. 65 % av Tarketts treråvarer er PEFC-sertifiserte, noe som innebærer at råvaren kan spores i hvert trinn fra tre til forbruker, og at den produseres på en måte som er bærekraftig på lang sikt både

Laminatgulv og bærekraft
Laminatgulv og bærekraft

Tarketts laminatgulv består for det meste av tre, som er en fornybar råvare. Lær mer om laminatgulvenes positive egenskaper.

Våtromsbelegg, vinylgulv og bærekraft
Våtromsbelegg, vinylgulv og bærekraft

Takket være innovasjonsarbeid og ny teknologi har moderne vinylgulv unike egenskaper som bidrar til et godt inneklima. Les mer om vårt arbeid for å utvikle bærekraftige vinylgulv.