Starfloor Click Ultimate

Timeless Concrete LIGHT GREY

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassifisering for bomiljø (ISO 10874) 23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 33 Høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 42 Normal
Bindemiddel-innhold Type I
Formattype Flis
Artikler per pakke 7
Overflate per pakke 1,260 m²
Overflatebehandling Hotcoating PU
Samlet tykkelse 6,50 mm
Tykkelse slitesjikt 0,55 mm
Leggemetode Klikk
Ytelseserklæring nr. 0132-0070-DoP-2018-01
Brannegenskaper (EN 13501-1) Bfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Varmemotstand (in m² K/W) 0,05
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Trinnlydisolasjon 19 dB
Sklimotstand (DIN 51130) R9
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Kjemisk bestandighet (EN 26987) God motstand
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet 0,05 %
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)