Tarkett har signert Grønnvaskingsplakaten

Tarkett har signert Grønnvaskingsplakaten

18 May 2022

Tarkett har signert Grønnvaskingsplakaten!

Å jobbe for en sirkulær økonomi, og utvikle produkter laget av gode materialer som bidrar til et godt inneklima, er en viktig del av Tarketts forpliktelser til dagens og morgendagens generasjoner. Det er dette vi kaller Tarkett Human-Conscious Design™.  Vi er overbeviste om at en sirkulær omstilling er den rette strategien for å spare på jordens ressurser, redusere avfallsmengdene og bidra til å bremse den globale oppvarmingen. Som en av verdens største gulvprodusenter innebærer det et stort ansvar. Det betyr blant annet at vi skal kommuniserer åpent og riktig, og dokumenterer det vi sier - og ta vårt leverandøransvar.

Det betyr også at vi har store ambisjoner og langsiktige mål som vi skal jobbe for de kommende årene, og som ikke er fullt oppnådd enda.

Vi ønsker å vise at en sirkulær økonomi kan virkeliggjøres, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling. Vår samling resirkulerbare gulv i Circular Collection er en måte å vise hvor langt vi har kommet. I tillegg har Tarkett sluttet seg til Science Based Targets-initiativet, og lansert et klimaveikartet med mål som innebærer en reduksjon av klimagassutslipp i hele verdikjeden med 30 % innen 2030.

Om vi skal bidra til sunne og funksjonelle miljøer å bo og arbeide i, må vi gjøre dette på en måte som er holdbar over tid.  Dette krever nye tankesett omkring ressurser, gjenvinning og sosiale aspekter - og at alt blir en integrert del av vår virksomhet og våre produkter i like høy grad som teknisk ytelse, design, økonomi og innemiljø. 

Vi ser frem til å bruke Grønnvaskingsplakaten som veileder i vår kommunikasjon og vårt strategiske arbeid, dele erfaringer og kunnskap internt og med øvrige virksomheter samt lære av andre som også støtter disse viktige prinsippene.