Riktig legging av parkett

Riktig legging av parkett

Gulvvarme, luftfuktighet og riktig temperatur i rommet

Når du skal legge en parkett skal den relative luftfuktigheten (RF) ligge mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minimum 18 °C før, under og etter installasjon. I nybygde hus må rom varmes opp, og luftes i god tid før leggingen. Det kan bli opptil 80-90 % RF i forbindelse med malearbeider. Da sveller parketten, og når den tørker i etterkant kan det oppstå knirk. Gulvet må legges helt til slutt av alt som skal gjøres i rommet.

Ved gulvvarme, hvor føleren står montert på veggen, kan dette skape alt for høy temperatur under tepper og møbler. Parketten tåler maksimalt 27 °C. Husk at underlaget som legges under gulvvarmen må være tilstrekkelig trykkfast for å unngå mulige problemer senere.
Vær spesielt oppmerksom på temperatur på vannet ved igangsetting av vannbåren varme. For høy temperatur kan forårsake skader.

Ikke lås fast gulvet

Mange finner det enklest å legge gulvet først, for så å montere kjøkkeninnredning/kjøkkenøy, peisovner og andre faste installasjoner oppå gulvet. Da låses parketten, og gulvet får ingen mulighet til å bevege seg ved temperatursvingninger. Det kan da oppstå sprekker, knirk, eller at gulvet hever seg. Faste installasjoner må felles ned i parketten, eller installeres før man legger gulvet rundt.

Parketten bør hellimes dersom den legges gjennomgående i flere rom, men fortsatt må du huske avstanden til veggen på 8-10 mm. Terskler eller annet skal ikke limes/festes til parkettgulvet. Benytt tilstrekkelig stor slagkloss ved montering og slå ikke mot toppsjikt, for å unngå at toppsjiktet skades. Skader som skyldes feil bruk av slagkloss blir som regel ikke synlige før etter en stund.

Sørg for at endeskjøtene ikke ligger nærmere hverandre enn 50 cm ved parkett i hellengde. 30 cm ved halvlengde. Ved installasjon av plank er det viktig at du åpner flere pakker, mikser, sorterer og legger bordene slik at fargeovergangene blir myke. Da unngår du at gulvets lyseste bord havner inntil gulvets mørkeste bord. 

Bevegelsesfuger

Tre er et levende materiale som påvirkes av klima og årstider. Det utvider seg og krymper, og derfor skal det være et mellomrom på 1,5 mm pr breddemeter gulv, minst 8 -10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet. Dette gjelder også mot terskler, rør, trapper, stolper, peiser, steingulv, kjøkkeninnredning/kjøkkenøy osv.  Bevegelsesfugen skjules elegant med en list eller sokkel.