Det er viktig for Tarkett å beskytte dine personlige data. Disse retningslinjene for personvern ( "retningslinjer for personvern") gir deg informasjon om hvordan Tarkett bruker dine personlige data, i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette dokumentet skal leses sammen med Retningslinjer for informasjonskapsler.

Datakontrollør

Datakontrolløren er Tarkett Norge. Et norsk aksjeselskap med en kapital på 1.000.000 Nok, registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 957 854 966, med følgende forretningskontorbeliggenhet: Postboks 500 - Brakerøya, N-3002 Drammen, Norge:
Postboks 500 - Brakerøya,
N-3002 Drammen, Norge
(heretter "Tarkett").

Eksterne koblinger

Disse retningslinjene for personvern omhandler kun data som behandles av Tarkett eller en annen enhet av dets konsern.

Tarkett skal ikke holdes ansvarlig for behandlingen av eventuelle personlige data du oppgir til tredjepart, selv om koblinger til tredjepart er oppgitt på Tarketts nettsted.

Websider eller applikasjoner som tilhører en tredjepart og som du åpner gjennom Tarketts nettsted eller applikasjon, er ikke omfattet av disse retningslinjene for personvern.

Datainnsamling og -bruk

Disse retningslinjene for personvern dekker data som samles inn både online og offline, inkludert personlige data vi eventuelt samler inn gjennom ulike kanaler som nettsteder, sosiale medier, kontakt med kunder og arrangementer (messer osv.). Vær oppmerksom på at vi kombinerer personlige data som samles inn via én metode (f.eks. nettsted), med personlige data som samles inn via en annen metode (f.eks. messer, kundemøte).

Tarkett samler inn og behandler all informasjon du har oppgitt gjennom nettstedet eller på andre måter, som navn, etternavn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, og – hvis du handler i en profesjonell sammenheng – selskapets navn og din stilling i selskapet.

Når personlige data etterspørres, blir du informert om disse dataene er av obligatorisk eller frivillig art, med symbolet *.

Tarkett kan behandle dine personlige data for ethvert av de følgende formålene (formål kan være forskjellige avhengig av tilfellet):

  • For kundestøtte: Tarkett behandler dine personlige data for å gi deg kundestøtte, spesielt for å svare på din forespørsel.
  • For konkurranser og andre kampanjer: Med ditt samtykke (når det er nødvendig) kan Tarkett behandle dine personlige data for å kontakte deg via e-post, tekstmelding, telefonsamtale eller per post vedrørende tjenester og produkter vi tror vil interessere deg (markedskommunikasjon, kampanjer osv.).
  • For statistisk analyse: Tarkett kan behandle dine personlige data for å utføre statistisk analyse (markedsanalyse, evaluering av effekten av våre kampanjer, osv.),
  • For administrative formål i forhold til sikkerhet og benyttet tilgang til Tarketts systemer, plattformer, sikrede nettsteder eller applikasjoner,
  • For ethvert annet legitimt forretningsformål.

Utlevering/overføring av dine personlige data

Tarkett kan utlevere dine personlige data til enhver enhet innenfor Tarkett-konsernet og, om nødvendig, Tarketts underleverandører, som befinner seg i eller utenfor EØS-området ("EØS"), og behandler dine personlige data på Tarketts vegne for formålene beskrevet ovenfor. Tarkett vil ikke selge, leie ut eller utlevere dine personlige data til andre parter.

Tarkett kan bli tvunget til å utlevere dine personlige data hvis selskapet blir bedt om å gjøre dette etter gjeldende lov eller forskrift, eller for å svare på en forespørsel fra en rettslig eller administrativ myndighet.

Sikkerheten til personlige data som samles inn

Tarkett er forpliktet til å ta vare på og beskytte dine personopplysninger og opprettholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å unngå feil eller utilsiktet utlevering, bruk, tilgang, tap, endring av eller skade på dine personlige data.

Tarkett implementerer sikrede datasystemer i samsvar med industristandarder. Bare ansatte ved Tarkett eller dets underentreprenører, som trenger tilgang til dine personlige data for å utføre en bestemt oppgave for ett av formålene som er definert ovenfor, vil få tilgang til dine personlige data. Dessuten er alle ansatte hos Tarketts og dets underentreprenører bundet av en taushetsavtale.

Dersom personopplysninger overføres til et land som ligger utenfor EØS, blir beskyttelses- og sikkerhetstiltak for de personlige dataene implementert som f.eks.:

  • En overføring av dine personopplysninger til en Tarkett-enhet eller til en underleverandør i et land som tilbyr en tilstrekkelig grad av beskyttelse av personopplysninger i henhold til EU-kommisjonen.
  • En overføring av dine personopplysninger som omfattes av EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler.

Lagringsvarighet

Tarkett vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, innenfor rammene som følger av gjeldende lov og i samsvar med lovmessige og forskriftsmessige krav, spesielt regnskapskrav.

Tilgang til dine personlige data

Som det fremgår av gjeldende lov, har du rett til å be om innsyn, retting og sletting av data, eller til å protestere mot behandlingen av dine data, basert på legitime grunner, ved å sende en e-post til dataprivacy.no[@]tarkett.com eller et brev til:
Tarkett Norge
Postboks 500, Brakerøya,
N-3002 Drammen, Norge
(heretter "Tarkett").

Som påkrevd i henhold til lov skal forespørselen signeres og en kopi av et legitimasjonsdokument med din signatur må vedlegges. Du må også oppgi adressen som svaret skal sendes til.