Å legge parkettgulv er enkelt

Å legge parkettgulv er enkelt

Legging av parkettgulv

Uavhengig om du skal legge en parkett av ask i soverommet, eller en eikeparkett i kjøkkenet - her får du en veiledning om legging. Før du starter å legge parketten er det viktig at du leser igjennom vår leggeanvisning nøye, og følger den trinn for trinn slik at du unngår å gjøre noen feil. Her finner du leggeanvisningen i PDF:

Parkettens forutsetninger

Parkettgulv er produserte av tre – et materiale som utvider seg og krymper avhengig av luftfuktigheten i rommet. Parketten legges ofte flytende, noe som innebærer at gulvet ikke spikres eller limes fast i undergulvet.

Når du legger et flytende gulv er det viktig å ha et mellomrom mellom gulv og vegg, eller mot faste installasjoner, slik at det er plass for gulvet til å bevege seg. Dette mellomrommet kalles en ekspansjonsfuge, og den bør være minimum 8-10 mm rundt hele rommet og de faste installasjonene.

Glem ikke at gulvet også må kunne bevege seg ved terskler, dørkarmer, trapper og i overgangen til tilsluttende gulv. Det betyr at det ikke må låses fast, så her er det nødvendig med en ekspansjonsfuge. Denne åpningen skjuler du enkelt med en list eller sokkel til slutt.

Forberedelser og planlegging

Alle våre parketter er klikkgulv, og de er enkle og raske å legge. Parkettgulv kan legges direkte på et eksisterende vinyl- eller tregulv, men overflaten på underlaget må være hardt, plant, rent og tørt. Er det små svakheter i undergulvet må dette utbedres.

Dersom du mistenker at det er fukt i undergulvet, eller skal gulvet legges på betong, må du legge en fuktsperre under parketten. Les mer om dette i vår monteringsanvisning, eller snakk med forhandleren av gulvet.

Tenk igjennom hvordan gulvet skal ligge. En generell regel sier at man legger plankene i den retningen som lyset kommer inn i rommet. Dersom rommet er smalt, skal bordene ligge i rommets lengderetning.
Mål opp rommets bredde (minus ekspansjonsfugens totale bredde på ca 16-20 mm), og se om den siste raden kommer til å bli smalere enn 5 cm. Om så er, bør du kappe bort noen cm på den første planken som du legger.

Legging av gulvet

Alle parketter må akklimatiseres i minimum 24 timer i rommet som den skal legges. Temperaturen før, under og etter leggingen skal være minimum 18° C. Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30-60% RF. Luft rommet godt og varm opp før leggingen starter. Luftfuktigheten kan være høy, spesielt i nybygg eller der det er utført maling av tak og vegger.

Åpne flere pakker, og sorter bordene slik at du får en harmonisk fargeovergang, og fordel kvist og årer jevnt i rommet. Legg den første planken langs veggen. Mål opp det som du behøver å kappe for at neste bord skal passe. Husk en ekspansjonsfuge langs veggen i hele rommet på minst 8-10 mm mellom gulvet og veggen. Benytt kiler i mellomrommet for å sikre en jevn åpning.

Gjør en markering, sag, og trykk deretter på plass den neste planken i den første. Bruker du stikk- eller sirkelsag, skal du sage planken fra baksiden. Bruker du en vanlig sag, skal du sage fra oversiden. Når alle plankene er på plass, tar du bor kilene og dekker fugen med en list.

 

Verktøy som du trenger ved legging av parkettgulv

Hammer
Sag
Stikk- eller sirkelsag
Tommestokk
Vinkelhake
Penn
Drill
Huggjern

Tarketts slagkloss og slagjern (ved legging av Viva med låseystemet Ultraloc)