Elegance

Eik CHAMPAGNE 1 stav

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14342
Formattype Plank
Artikler per pakke 4
yes
Overflatebehandling Proteco hardvoksolje
Samlet tykkelse 22 mm
Tykkelse slitesjikt 4 mm
Total vekt 11,7 kg/m²
Leggemetode Hellimt/Skrudd
Låsesystem Not og fjær
Brannegenskaper (EN 13501-1) Dfl-s1
Brannegenskaper på underlag av fibersement (EN 13501-1) Dfl-s1
Brinellhardhet (EN 1534) 3,7
Termisk ledningsevne (in W/m•K) 0,105
Varmemotstand (in m² K/W) 0,152
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1