Vår produksjon

Vår produksjon

Våre miljøtiltak ved produksjon

Vårt mål er å optimalisere material- og energiforbruket i hvert trinn av produksjonen, for å redusere utslipp og spare på jordens ressurser. Vi jobber helt konkret med å redusere vårt forbruk av ferskvann/drikkevann, fossil energi og utslipp av drivhusgasser.

Dette gjør vi i Tarkett!

Vi bruker fornybar energi i produksjonen

  • Vår parkettfabrikk i Sverige bruker 80% fornybar energi, ved gjenbruk av vårt eget treavfall til egen energiproduksjon. Vi handler kun «grønn» strøm.
  • Vi produserer vår egen strøm vha solcellepaneler på våre fabrikker i Italia (linoleumsgulv) og Nederland (tekstilgulv)
  • Ved vår vinylgulvfabrikk i Sverige er vi i ferd med å skifte fra fossilt til el-drevne varmepanner
  • Ved vår linoleumsfabrikk i Italia har vi installert et varmevekslesystem som gjenbruker varmen fra de store ovnene, samt en biomassekoker som produserer varmtvann som varmer opp ovnene.