Vi slutter kretsløpet til en sirkulær økonomi

Vi slutter kretsløpet til en sirkulær økonomi

Sirkulært. Vi slutter kretsløpet.

Befolkningen i verden vokser, vi forbruker stadig mer, og presset på jordens ressurser og miljøet øker. Tarkett arbeider for å slutte kretsløpet gjennom å se avfall som en ressurs og resirkulere materialer. På den måten kan vi bidra til å bevare verdifulle naturressurser og verne om miljøet. Vi tror på en sirkulær økonomi der produkter har lang levetid, kan repareres og vedlikeholdes effektivt, og der varer og tjenester er tilpasset en sirkulær forretningsmodell. En regenerativ økonomi der avfall blir til råvarer, og der industriell produksjon kan skje uten belastning på miljøet. 

Vårt avfall blir til nye råvarer

Hvert år samler vi inn 350 tonn kapp som blir til overs ved legging av Tarkett-gulv i hele Norden. Gulvleggeren legger restene i sekker, som blir sendt til vårt gjenvinningsanlegg i Ronneby i Sverige. Av det materialet som blir samlet inn, produserer vi 90 000 m2 nye vinylgulv. I Sverige blir innsamlingen foretatt gjennom «GBR Golvåtervinning», som er et felles system for hele bransjen. I de andre nordiske landene skjer innsamlingen gjennom Tarketts eget system ReStart.

Dessuten tar vi hånd om våre egne produksjonsrester og lar dem gå inn som råvarer i nye produkter. I 2017 resirkulerte vi 160 000 tonn materialer i våre fabrikker over hele verden, noe som tilsvarer 12 % av våre råvareinnkjøp.

Samarbeid med andre industrier

Econyl-fibrene i våre tekstilgulv kommer fra Aquafil, som gjenvinner gamle fiskegarn og annet restmateriale i polyamid.

Fyllstoffet i baksiden av våre teppefliser er restkalk fra de lokale vannverkene i Nederland. 

Vi produserer gulv med PVB som viktigste bestanddel – som vår industripartner i Italia utvinner fra gamle bilruter.

Fordoblet gjenvinning og null avfall til deponi

I 2017 reduserte vi mengden ikke-resirkulert produksjonsspill med 31 prosent sammenlignet med 2015. Vårt mål for 2020 er at ikke noe avfall fra våre 34 fabrikker skal gå til deponi.  
Å ta hånd om brukte gulv innebærer store tekniske utfordringer, men også fantastiske muligheter. Vi arbeider globalt med flere forskjellige løsninger og har som mål for 2020 å fordoble mengden gjenvunnet materialer (rester etter gulvlegging og gamle gulv) sammenlignet med 2010.