Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Som en av verdens største gulvprodusenter har vi et særlig ansvar for å drive virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte. Og det er ikke mangel på utfordringer: Hvordan skal vi redusere vårt bidrag til global oppvarming? Hvordan skal vi drive produksjonen uten miljøbelastning og uten å utarme jordens ressurser? I et videre perspektiv handler det selvfølgelig ikke bare om Tarkett, men om hele samfunnet, hvordan vi alle opptrer, forbruker og velger, og hvordan det påvirker vår overlevelse på lang sikt på jorden.

Tarkett ønsker å bidra med gode og ansvarlige løsninger – men vi kan ikke gjøre det helt på egen hånd. Vi er overbeviste om at det er helt nødvendig å samarbeide med kunder, leverandører, forskere, myndigheter og organisasjoner. Derfor engasjerer vi oss, og oppmuntrer til samarbeid med alle aktører i hele verdikjeden, slik at vi i fellesskap kan takle de globale utfordringene vi står overfor. 

Åpenhet

Samarbeid krever åpenhet og ærlighet. Vi tror på åpenhet og viser dette ved å:

•    opplyse om innhold, opprinnelse, utslipp og produksjonsdata for våre produkter i form av eBVD på våre nettsider

•    publiserer en omfattende årlig CSR-rapport som blir gransket av en tredjepart

•    kommuniserer åpent og informerer gjerne om våre bærekraftsmål hva angår både miljø, økonomi og samfunnsspørsmål

Bransjesamarbeid

Et konkret eksempel på samarbeid er GBR Golvåtervinning, som er den svenske gulvbransjens system for innsamling av rester etter legging av vinylgulv. Gulvleggere over hele Sverige tar hånd om kappet som er til overs etter gulvlegging, og sender det til Tarketts gjenvinningsanlegg i Ronneby for sortering og behandling. Systemet drives av den svenske bransjeorganisasjonen GBR og administreres av Tarkett, men alle produsenter av vinylgulv som er medlem av GBR, kan være med. I 2017 samlet systemet inn 325 tonn rester, men potensialet er mange ganger større. 

Eksperthjelp

Tarkett samarbeider med eksperter innen skole, demensomsorg og helsevesen for bedre å forstå hvordan farger og mønstre kan brukes for å øke trivselen i skoler og omsorgsmiljøer.

Sertifisering og merkeordninger

Vi har en kontinuerlig og tett dialog med miljømerkings- og miljøvurderingsorganisasjoner. Mange av våre produkter er vurderte eller sertifiserte av internasjonale og lokale miljøsystemer, bl.a. Basta, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Cradle to Cradle, og Svanen. Les mer om våre sertifiseringer.

Internasjonalt og lokalt engasjement

Vi samarbeider med internasjonale organisasjoner som fremmer sirkulær økonomi og næringslivets samfunnsansvar. Tarkett deltar i World Economic Forum, vi er medlem av Ellen Mac Arthur Foundations CE 100 og har siden 2010 forpliktet oss til å følge UN Global Compacts retningslinjer for bedrifters samfunnsansvar.


På nasjonalt nivå er vi medlem av OREEC, og engasjert i flere samarbeidsforum innen utviklingsprosjekter.