Gode råvarer

Gode råvarer

Gode råvarer

Gode råvarer innebærer at vi velger materialer til våre produkter som er fornybare, mulige å gjenvinner, tilvirket av gjenvunnet materiale eller på andre måter bidrar til å ikke utarme jordens ressurser.

Noen eksempler fra virkeligheten

Vi støtter det biologiske mangfoldet

Vi er selektive når vi kjøper inn råvarer av tre, for å støtte bærekraftig skogbruk og biologisk mangfold. Over 60% av våre innkjøp av tre til parkettproduksjon er sertifisert FSC® (FSC®C008972) eller PEFC™ (PEFC™ / 05-35-125).


Vinylgulv med fornybare råvarer 

iQ Natural er verdens første homogene vinylgulv produsert med bioattribuert vinyl. Dette innebærer at den fossile oljen erstattes av biobasert råvare under produksjonen, i henhold til prinsippene om massebalanse. iQ Natural reduserer klimagassutslipp med 60 % sammenlignet med tradisjonelle homogene vinylgulv.

 

Gjenvunnet fiskegarn og kalkrester fra vannverk i våre Desso tepper 

EcoNyl-garn som vi benytter i våre Desso-tepper består av 100 % gjenvunnet materiale fra eksempelvis gamle fiskegarn. I teppeflisenes Ecobase-baksider bruker vi kaliumkarbonat som fyllstoff. Dette er et overskuddsprodukt fra lokale vannverk i Nederland etter avkalkning av drikkevannet. Med eget gjenvinningsanlegg for teppefliser i Nederland på plass vil EcoNyl-garn også bestå av gamle teppefliser som vi har materialgjenvunnet.

 

Verdens første Svanemerket LVT-gulv

iD Revolution er verdens første Svanemerkede LVT-gulv produsert av gjenvunnet materiale fra bilruter, samt biobasert plast. Gulvet inneholder ingen ftalater eller PVC.

 

Ftalatfri teknologi

I 2009 lanserte Tarkett det første ftalatfrie vinylgulvet, og i 2014 innførte vi ftalatfri teknologi i alle våre fabrikker i Europa og Nord-Amerika. Dette er et ledd i vårt arbeide med å anvende råvarer som fungerer godt i et moderne kretsløpsmiljø og som bidrar til godt inneklima. 

 

Markedets første Cradle to Cradle sertifiserte linoleumsgulv 

  • 100 % gjenvinningsbart 
  • Består av inntil 96 % naturlige materialer: linolje, harpiks, kork- og tremel samt jute
  • Består av inntil 26% gjenvunnet materiale (rester fra produksjonen)