"Doing Good. Together." - Vår holdbarhetsvisjon

"Doing Good. Together." - Vår holdbarhetsvisjon

"Doing Good. Together.”

Tarkett har produsert gulv siden 1886. Som en av verdens største gulvprodusenter har vi et særlig ansvar for å drive virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi ønsker at våre gulv fyller en funksjon, er pene å se på, og samtidig er bra for miljøet og oss mennesker som oppholder oss på dem. Vi tror på et tette samarbeid, og derfor engasjerer vi våre kunder, leverandører, forskere og andre slik at vi sammen kan utrette bra ting. Vi oppsummerer derfor vårt arbeid med bærekraft slik: «Doing Good. Together.»  

Design for livet

Vi mennesker tilbringer 90 prosent av tiden vår innendørs. Tarkett bidrar til å skape sunnere, sikrere og triveligere miljøer ved å utvikler produkter med helse og velvære i fokus. Vi etterstreber å velge råvarer med minimale negative påvirkning på mennesker og miljø. Ved å bruke prinsippene fra Cradle to Cradle™ i vår utvikling av nye produkter, sparer vi ressurser og begrenser klimapåvirkningen.

Sirkulær økonomi

Vi tilnærmer oss en sirkulær økonomi og samarbeider derfor med mange aktører slik at vi i fellesskap kan slutte kretsløpet. Ved å bruke resirkulerte materialer, reduseres uttaket av jomfruelige råvarer, og utslipp av klimagasser. Vi gjenvinner rester fra gulvlegging, og rester fra vår egen produksjon.

Vi tar også imot gulv og avfall fra andre bransjer, og bruker dette materialet som kvalitetsråvarer til nye produkter.

Samarbeid

Å utrette bra og ansvarlig, innebærer for oss å samarbeide tett med kunder, leverandører, forskere, myndigheter og organisasjoner. Vi har en kontinuerlig og tett dialog med miljømerkings- og miljøvurderingsorganisasjoner, og vi samarbeider med internasjonale organisasjoner som fremmer sirkulær økonomi og næringslivets samfunnsansvar. Vi tror på åpenhet og opplyser åpent om vårt miljøarbeid og om innhold, opprinnelse, utslipp og produksjonsdata for våre produkter.