Design for livet

Design for livet

Design for livet

Vi tilbringer 90 prosent av tiden vår innendørs. Tarkett hjelper til å skape sunnere, sikrere og triveligere miljøer når vi utvikler våre produkter, ved alltid å ha helse og velvære i fokus. Vi etterstreber å velge råvarer som ikke har noen negativ påvirkning på mennesker og miljø. Ved å bruke prinsippene fra Cradle to Cradle™ når vi utvikler nye produkter, sparer vi dessuten ressurser og reduserer klimapåvirkningen.

Mennesket i fokus

Vi lever i en verden som blir stadig mer urbanisert. Stadig flere flytter inn til storbyer, og vi tilbringer mer tid innendørs. Derfor får byggematerialene som vi omgir oss med en stadig større betydning for folks helse og velvære. Tarkett utvikler produkter og løsninger som gjør at vi mennesker får en bedre livskvalitet og gode innemiljøer. 

Lave VOC-utslipp: Våre produkter har lave utslipp av flyktige organiske forbindelser, såkalte VOC. De fleste av våre produkter har utslipp på under 100 ug/m3, og mange har utslipp under målbart nivå.

Ingen ftalater eller biocider: Allerede i 2009 begynte Tarkett å erstatte ftalater som mykgjørere i vinylgulv. I dag er alle våre vinylgulv i Europa helt uten ftalater. Vi tilsetter heller ikke antibakterielle stoffer, såkalte biocider, i våre produkter.

Tredjepartsvurdering: Et eksternt forskningsinstitutt gjennomgår og vurderer våre råvarer etter prinsippene til Cradle to Cradle™. I dag er 96 prosent av råvarene vi bruker vurdert, men målet vårt er at fra og med 2020 skal alle våre råvarer kontinuerlig vurderes av en tredjepart. 

Legging og vedlikehold: Bærekraft dreier seg ikke bare om selve produktet, men også om at gulvet er lett å legge og demontere, og at vedlikeholdet kan skje med metoder som er skånsomme mot miljø og mennesker. Tarkett arbeider med å utvikle produkter som kan legges løst, og produkter som kan vedlikeholdes på en ressurseffektiv måte uten sterke kjemikalier. 

Naturen i fokus

Frisk luft, rent vann, biologisk mangfold og et giftfritt miljø er avgjørende for at vi og kommende generasjoner skal overleve. Vi må bruke jordens ressurser på en ansvarlig måte ved å erstatte fossilt brensel med fornybar energi, redusere klimabelastningen og bruke materialer om igjen for å bevare verdifulle naturressurser. 

71 % av våre råvarer er i dag enten fornybare eller resirkulerte, eller de finnes i rikelig mengde i naturen (f.eks. salt og kalk). Vårt mål for 2020 er å øke den andelen til 75 %.

Idag er 67 % av våre fabrikker utstyrte med systemer for å resirkulere prosessvann. Vårt mål for 2020 er 100 %.

Innen utgangen av 2020..

.. vil vi ha redusert utslippene av klimagasser (CO2-ekvivalent/m2) i produksjonen med 20 prosent sammenlignet med 2010. Dette gjør vi gjennom energieffektivisering og ved gradvis å gå over til fornybar elektrisitet og annen energi i produksjonen. Dessuten produserer vi vår egen elektrisitet ved hjelp av solpaneler på våre anlegg i Nederland, Belgia og Italia.