Soundlogic

HARMONY ASH AUTHENTIC

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Laminate floor coverings (EN 13329)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 32 Normal
Formattype Plank
Overflate per pakke 1,754 m²
Bokser per pall 48
Overflate per pall 84,192 m²
Samlet tykkelse 10 mm
Leggemetode Klikk
Ytelseserklæring nr. No.006DoP2013-07-01
Brannegenskaper (EN 13501-1) Cfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Flekkbestandighet – gruppe 1 og 2 (EN 438) ≥ 5
Flekkbestandighet – gruppe 3 (EN 438) ≥ 4
Resistens mot sigarettglør (EN 438) ≥ 4
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Overflatens volumbestandighet
Slitasjemotstand (EN 13329) AC4
Slagfasthet (EN 13329) IC2
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Dimensjonsvariasjon 0 mm
Vinkelretthet 0 mm
Retthet 0 mm
Jevnhet lengde 1 %
Jevnhet bredde 0 %
Tykkelse oppsvulming (%) 18
Høydeforskjell mellom elementer 0 mm
Avstand mellom elementer 0 mm