Soundlogic

DEEP HONEY SHERWOOD OAK

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Laminate floor coverings (EN 13329)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 32 Normal
Formattype Plank
Overflate per pakke 1,754 m²
Bokser per pall 48
Overflate per pall 84,192 m²
Samlet tykkelse 10 mm
Leggemetode Klikk
Ytelseserklæring nr. No.023DoP2013-09-12
Brannegenskaper (EN 13501-1) Cfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Flekkbestandighet – gruppe 1 og 2 (EN 438) ≥ 5
Flekkbestandighet – gruppe 3 (EN 438) ≥ 4
Resistens mot sigarettglør (EN 438) ≥ 4
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Overflatens volumbestandighet
Slitasjemotstand (EN 13329) AC4
Slagfasthet (EN 13329) IC2
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Dimensjonsvariasjon 0 mm
Vinkelretthet 0 mm
Retthet 0 mm
Jevnhet lengde 1 %
Jevnhet bredde 0 %
Tykkelse oppsvulming (%) 18
Høydeforskjell mellom elementer 0 mm
Avstand mellom elementer 0 mm