Tarkett Trend 240

Cabana GREEN

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 26986)
Klassifisering for bomiljø (ISO 10874) 23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 32 Normal
Bindemiddel-innhold Type I
Formattype Rull
Overflatebehandling Supreme
Samlet tykkelse 2,40 mm
Tykkelse slitesjikt 0,35 mm
Total vekt 1730 g/m²
Ytelseserklæring nr. 0004-0023-DoP-2015-01
Brannegenskaper (EN 13501-1) Cfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Varmemotstand (in m² K/W) 0,06
Trinnlydisolasjon 16 dB
Sklimotstand (DIN 51130) R10
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0,20 mm
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensjonsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
BREEAM-poeng A+
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)