Tarkett Extra

French Oak WHITE

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER