Tarkett Extra

French Oak LIGHT BROWN

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER