Starfloor Click 55

Alpine Oak NATURAL

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassifisering for bomiljø (ISO 10874) 23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 33 Høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 42 Normal
Bindemiddel-innhold Type I
Formattype Plank
Artikler per pakke 5
Overflate per pakke 1,790 m²
Overflatebehandling TopClean XP
Samlet tykkelse 4,50 mm
Tykkelse slitesjikt 0,55 mm
Total vekt 8 kg/m²
Leggemetode Klikk
Ytelseserklæring nr. 0197-0010-DOP-2016-08
Brannegenskaper (EN 13501-1) Bfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Varmemotstand (in m² K/W) 0,04
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Trinnlydisolasjon 3 dB
Sklimotstand (DIN 51130) R9
Elektrisk motstand (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensjonsstabilitet 0,10 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnhold Ftalatfri (unntatt gjenvunnet materiale)
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)