Wallgard

Wallgard WHITE BEIGE

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 15102+A1
Produkttype Vinyl wallcovering in roll form (EN 233)
Formattype Rull
Overflatebehandling PU Shield
Samlet tykkelse 1.30 mm
Tykkelse slitesjikt 1.30 mm
Total vekt 2.100 kg/m²
Brannegenskaper på underlag av gipsplate (EN 13501-1) B-s2,d0
Ytelseserklæring nr. 0019-0043-DoP-2013-07
Renrom (ISO 14644-1) ISO 4
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 2 mm
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 7
Dimensjonsstabilitet 0.40 %
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)
BREEAM-poeng A+
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)
TVOC RTS utslippsklasse M1