Tarkett Touch

Crafted Oak LIGHT NATURAL

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER