Tapiflex Excellence 80

Washed Oak WHITE

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

Formattype Rull
NCS-fargekode S4010-Y30R
Samlet tykkelse 3.25 mm
Tykkelse slitesjikt 0.80 mm
Overflatebehandling PUR-forsterket
Leggemetode Hellimes
Refleksjonsevne 29.1
Trinnlydisolasjon 19 dB
Elektrisk motstand (EN 1081) R > 109 Ohms
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand
Varmemotstand (i m² K/W) 0.4
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 8 mm
Inntrykksfølsomhet 0.40 mm
Dimensjonsstabilitet 0.10 %
CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
Ytelseserklæring nr. 0120-0074-DoP-2017-12
Ftalatinnhold Ftalatfri