Tapiflex Excellence 80

Matrix 2 PHOSPHO

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
NCS-fargekode S2002-B
Formattype Rull
Overflatebehandling PUR-forsterket
Samlet tykkelse 3.25 mm
Tykkelse slitesjikt 0.80 mm
Leggemetode Hellimes
Refleksjonsevne 46.7
Ytelseserklæring nr. 0120-0074-DoP-2017-12
Elektrisk motstand (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0.40 mm
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand
Varmemotstand (i m² K/W) 0.4
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 8 mm
Dimensjonsstabilitet 0.10 %
Trinnlydisolasjon 19 dB
Ftalatinnhold Ftalatfri