Tapiflex Excellence 80

Long Modern Oak NATURAL

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
NCS-fargekode S3020-Y20R
Formattype Rull
Overflatebehandling PUR-forsterket
Samlet tykkelse 3.25 mm
Tykkelse slitesjikt 0.80 mm
Leggemetode Hellimes
Refleksjonsevne 33.1
Ytelseserklæring nr. 0120-0074-DoP-2017-12
Elektrisk motstand (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0.40 mm
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand
Varmemotstand (i m² K/W) 0.4
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 8 mm
Dimensjonsstabilitet 0.10 %
Trinnlydisolasjon 19 dB
Ftalatinnhold Ftalatfri