Tapiflex Excellence 80

Concrete GREY BEIGE

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
Formattype Rull
Samlet tykkelse 3.25 mm
Tykkelse slitesjikt 0.80 mm
NCS-fargekode S3005-Y20R
Overflatebehandling PUR-forsterket
Leggemetode Hellimes
Refleksjonsevne 33.4
Trinnlydisolasjon 19 dB
Elektrisk motstand (EN 1081) R > 109 Ohms
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand
Varmemotstand (i m² K/W) 0.4
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 8 mm
Inntrykksfølsomhet 0.40 mm
Dimensjonsstabilitet 0.10 %
Ftalatinnhold Ftalatfri