Starfloor Click 30

Retro BLACK WHITE

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Klassifisering for bomiljø (ISO 10874) 23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 31 Moderate
Formattype Flis
Artikler per pakke 9
Overflate per pakke 1,675 m²
Samlet tykkelse 4 mm
Tykkelse slitesjikt 0,30 mm
Total vekt 7,400 kg/m²
Leggemetode Klikk
Ytelseserklæring nr. 0131-0035-DoP-2013-07
Varmemotstand (in m² K/W) 0,03
Trinnlydisolasjon 3 dB
Sklimotstand (DIN 51130) R10
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0,08 mm
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 2 mm
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensjonsstabilitet 0,10 %
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)