Standard Plus 2.0 mm

Standard LIME 0922

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 43 Høy
Bindemiddel-innhold Type II
NCS-fargekode S1005-Y30R
Formattype Rull
Overflatebehandling PUR Standard
Samlet tykkelse 2 mm
Tykkelse slitesjikt 2 mm
Total vekt 3.300 kg/m²
Leggemetode Hellimes
Ytelseserklæring nr. 0019-0025-DoP-2013-07
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (DIN 51130) R9
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0.10 mm
Kjemisk bestandighet (EN 26987) God motstand
Varmemotstand (i m² K/W) 0.01
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 2 mm
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensjonsstabilitet 0.40 %
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)
TVOC RTS utslippsklasse M1