Pure

Eik SELECT 3 stav

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14342
Formattype Plank
Artikler per pakke 6
Total vekt 7.900 kg/m²
Overflate per pakke 2.660 m²
Samlet tykkelse 14 mm
Tykkelse slitesjikt 3.50 mm
Overflatebehandling Proteco-lakk
Leggemetode Hellimes/Flytende
Låsesystem 2-lock
Brinellhardhet (EN 1534) 3.7
Varmemotstand (i m² K/W) 0.101
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)