iQ Granit

Granit ORANGE 0418

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 43 Høy
Total vekt 2.800 kg/m²
Samlet tykkelse 2 mm
NCS-fargekode S2070-Y30R
Overflatebehandling iQ PUR
Leggemetode Hellimes
Refleksjonsevne 31.14
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (DIN 51130) R9
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brannegenskaper på underlag av sponplate (EN 13501-1) Bfl-s1
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Renrom (ISO 14644-1) ISO 4
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand
Varmemotstand (i m² K/W) 0.01
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 2 mm
Inntrykksfølsomhet 0.10 mm
Dimensjonsstabilitet 0.40 %
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)
BREEAM-poeng A+
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)
TVOC RTS utslippsklasse M1