iQ Granit

Granit BEIGE WHITE 0770

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 43 Høy
Bindemiddel-innhold Type I
NCS-fargekode S1505-Y40R
Refleksjonsevne 62.61
Overflatebehandling iQ PUR
Samlet tykkelse 2 mm
Total vekt 2.800 kg/m²
Leggemetode Hellimes
Ytelseserklæring nr. 0019-0009-DoP-2013-07
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (DIN 51130) R9
Brannegenskaper på underlag av sponplate (EN 13501-1) Bfl-s1
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0.10 mm
Renrom (ISO 14644-1) ISO klasse 4
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand
Varmemotstand (i m² K/W) 0.01
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 2 mm
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 7
Dimensjonsstabilitet 0.40 %
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1
BREEAM-poeng A+
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)
TVOC RTS utslippsklasse M1