Velg landVelg land
Norge - Privatpersoner

Et bevisst valg for langsiktig bærekraft

Tarkett arbeider kontinuerlig med forskning og utvikling for å ligge i forkant når det gjelder miljø og bærekraft. Vi vil utvikle gulv med gode miljøegenskaper uten at man trenger å gi avkall på gulvets slitestyrke, leggeegenskaper eller andre viktige egenskaper for et godt inneklima. Vårt utgangspunkt er å utvikle produkter som man kan gjenvinne og som gir minst mulig påvirkning på miljøet under sin levetid. Vi samarbeider med organisasjonen Cradle to Cradle når det gjelder spørsmål om bærekraft og jobber med å legge til rette på best mulig måte for utviklingen av det vi kaller sirkulær økonomi.

En film om Tarketts miljøarbeide og langsiktig bærekraft

GODE RÅVARER

Vi velger råvarer som tar hensyn til mennesker og miljø og som kan gjenvinnes i så høy grad som mulig. Utfordringen er å utvikle produkter med råvarer som både fungerer i en eksisterende produksjonsprosess og som kan gjenvinnes eller brytes ned i et biologisk kretsløp.

SPARE PÅ RESSURSENE

Vi jobber med å minimere påvirkningen på miljøet under hele produksjonsprosessen og å benytte våre ressurser så ansvarsfullt som mulig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å minske vann- og energibruken samt å minimere utslipp og avfall.

Tarketts miljøarbeide

GJENVINNING

Vi jobber med å spare ressurser så langt det lar seg gjøre; til dels gjennom gjenvinning av for eksempel installasjonsrester, til dels gjennom å benytte gjenvunnet materiale i produksjonen og til dels gjennom å utvikle nye produkter med gode råvarer som igjen kan gjenvinnes.

GODT INNEKLIMA

Vi vil at våre gulv skal bidra til et bedre miljø der mennesker bor, arbeider og oppholder seg. Gulvene skal være behagelige å gå på, enkle å holde rene, gi bra akustikk og bidra til et sikkert og helsemessig inneklima.

Noen eksempler på hvordan vi arbeider med bærekraft og helse

FOKUS PÅ BEDRE INNEKLIMA

Tarkett har i mange år satset hardt på å minimere VOC-emisjonene (lettflyktige organiske emner). Samtlige produkter har emisjonsverdier som er lavere enn 100 μ/ m³ (TVOC etter 28 dager) noe som er 10 ganger lavere enn gjeldende europeisk standard.

LANGSIKTIG MILJØARBEID PÅ FABRIKKENE

Tarketts miljømål har lenge fokusert på minsket forbruk av energi og vann, utslipp til luft og vann samt rester og avfallshåndtering og gjenvinning. Vi overvåker og forbedrer systematisk fabrikkenes miljøytelse og gjennomgår regelmessig eksterne og interne miljørevisjoner. Alle fabrikker er sertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO 9001.

VINYLGULV UTEN BIOCIDER

For å minimere miljø- og helserisiko og eventuell utvikling av resistente bakterier har Tarkett helt sluttet å tilsette biocider, dvs antibakterielle tilsetningsstoffer, i vinylgulvene.

FTALATFRI TEKNOLOGI

Tarkett lanserte allerede i 2009 gulv med ftalatfrie mykgjørere, og i 2011 tok vi ftalater ut av samtlige homogene vinylgulv for offentlig miljø som ble produserte i Ronneby. Nå er alle Tarketts boligvinyler også ftalatfrie. Den mykgjøreren Tarkett har valgt å benytte i stedet heter DINCH, og den er også godkjent for bruk i matemballasje og leker for barn under tre år.

RENGJØRINGSMETODER SOM SPARER VANN OG KJEMIKALIER

Alle Tarkett sine gulv behandles med milde og tørre rengjøringsmetoder uten sterke rengjøringskjemikalier. Vi satser på å utvikle sterke, beskyttende overflatesjikt og var for eksempel først ute med å lansere PUR på vinylgulv (1975), noe som minimerer bruken av rengjøringskjemikalier og vann, samt forlenger gulvets levetid.

GJENVINNING

I 1996 startet Tarkett Nordens første og eneste anlegg for gjenvinning av installasjonsrester fra vinylgulv. Idag gjenvinnes ca 400 tonn hvert år hvorav ca 75 % går tilbake som råvarer til nye gulv.

Godt å vite

Det pågår intensive diskusjoner om holdbarhet og den sirkulære økonomien. Den tradisjonelle, ”gamle”, linjære økonomien med produksjonsforbruks-avfall som grunn holder ikke lenger, mener mange. I stedet behøver vi en sirkulær økonomi – vugge til vugge – der alt vi produserer er konstruert slik at det kan resirkuleres eller gjenvinnes, teknisk eller biologisk.

Fakta om cradle to cradle

Cradle to Cradle er en ikke profittdrivende organisasjon som arbeider med tredjepartssertifisering for å evaluere produkter ut i fra fem kategorier: fornyelsebar energi, rent vann, gode materialer, sosialt engasjement samt gjenvinning av material. Tarketts parkettgulv og linoleumsgulv er Cradle to Cradle-sertifisert på sølvnivå.

Del