Velg landVelg land
Norge - Privatpersoner

Reuse - omvandle avfall til råvarer

I Tarkett snakker vi ikke lenger om produktenes «end of life», bare om «end of use». Vi omvandler det som tidligere ble ansett som avfall, til råvarer og nye, innovative produkter. Vi streber etter å forvalte ressursene godt: gjennom resirkulering av f.eks. rester etter legging ved å bruke resirkulert materiale i produksjonen og ved å utvikle nye produkter med gode råvarer som igjen kan resirkuleres.

MÅL 2020

  • Fordoblet mengde med rester etter legging 
    sammenlignet med 2010

    .

  • Ikke noe materiale går til deponi.

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR

400 tonn installasjonsrester blir hvert år resirkulert i Norden
I 1996 åpnet Tarkett Nordens første og eneste resirkuleringsanlegg for installasjonsrester av vinylgulv. I dag blir ca. 400 tonn resirkulert hvert år, og av dette går ca. 75 % tilbake som råmateriale til nye gulv.

Resirkulert materiale er en råvareressurs
– Overskytende materiale, rester og produkter som ikke oppfyller spesifi kasjonene, blir brukt om igjen i produksjonen.
– Det modulære vinylproduktet iD Inspiration består av 52 % resirkulert materiale.
– TarkoDry, en membran som brukes under keramiske materialer i våtrom, består av ca. 85 % resirkulert materiale.
–Etter bruk kan Tarketts linoleums- og parkettgulv inngå som komposterbart materiale og dermed brytes ned og inngå i det biologiske kretsløpet.

Resirkulering av gamle gulv
Vi driver samarbeidsprosjekter med forskjellige partnere der vi resirkulerer gamle vinylgulv, som så kan bli til trafi kkjegler og avløpsrør. I dag fi nnes det ikke noe teknisk eller logistisk fungerende system i stor skala for resirkulering av materialer fra gamle gulv. Men vi streber etter å utvikle og finne flere bruksområder for kasserte gulv.

Andre resirkuleringsprogrammer i Tarkett
Også utenfor Norden har vi innsamlingsprogrammer for rester etter gulvlegging. I Sentral-Europa heter vårt system ReUse og i Nord-Amerika ReStart.

Kontrollert resirkulering
Resirkulering er bra, men ikke uten risiko. Det er viktig å ha nøye kontroll også på resirkulerte råmaterialer slik at uønskede stoff er ikke kommer inn i kretsløpet. Gjennom REACH-lovgivningen og Tarketts stadig strengere krav til miljøytelsen til råvarene har vi skjerpet rutinene kraftig ved all behandling av resirkulerte råvarer.

 

Del