Velg landVelg land
Norge - Privatpersoner

Resource stewardship - å spare ressurser

Vårt mål er å optimalisere ressursbruken i alle trinn av produksjonsprosessen. Vi ønsker en effektiv produksjonsprosess samtidig som vi i så liten grad som mulig bidrar til verdens råvaremangelen. Vi har som mål å spare ferskvann, optimalisere energiforbruket og redusere klimagassutslippene.

MÅL 2020

  • 100 % av produksjonsanleggene våre har innført lukkede vannsystemer eller bruker ikke vann i sine prosesser. (47 % av våre produksjonsanlegg har dette i 2013)

     

  • 20 % reduksjon av utslipp av klimagasser. (sammenlignet med 2010)

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR

Høyeste produktkvalitet og miljøstandarder
– ISO 9001: 97 % av våre produksjonsanlegg er sertifi serte
– ISO 14001: 88 % av våre produksjonsanlegg er sertifi serte.

World Class Manufacturing – kontinuerlig kvalitetsforbedring
WCM er et program for kontinuerlige forbedringer basert på Toyotas produksjonsfi losofi og metoder. Det innebærer systematisk kontroll, oppfølging og utvikling av produksjon for beste kvalitet. Programmet er basert på ti ledelseskriterier og har stort fokus på eff ektivitet, kostnader, yrkesmessig sikkerhet og miljøpåvirkning.
 
Bruker fornybar energi for å optimalisere produksjonen
– Tarkett i Polen omdanner produksjonsavfall til trebriketter. De blir så sendt til et kraftverk i nærheten, der de brukes til å generere strøm.
– Sagflis fra vår parkettproduksjon i Sverige blir brukt til oppvarming av våre fabrikker. Det kan også benyttes til biogassproduksjon.
– Tarketts produksjonsanlegg i Ronneby har utviklet systemer for kildesortering og resirkulering, slik at ikke noe avfall går til deponi.
Del