Velg landVelg land
Norge - Privatpersoner

People friendly spaces - for et bedre inneklima

Vi vil at våre gulv skal bidra til et bedre miljø der mennesker bor, arbeider og oppholder seg. Gulvene skal være behagelige å gå på, enkle å holde rene, gi bra akustikk og bidra til et sikkert og helsemessig innneklima.

MÅLSETNING 2020

  • 100 % av våre gulv skal tilby installasjons- og vedlikeholdsanvisninger som følger Cradle to Cradles prinsipper.
  • 100 % av våre produkter skal være ftalatfrie og ha lave emisjoner (TVOC).

Idag har:

  • 94 % av våre produkter har lave emisjoner (TVOC under 100 μg/m³).
  • 41 % av våre produkter har ikke målbare emisjoner (TVOC under 10 μg/m³).

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR

Bedre inneklima med en ny generasjon vinylgulv
Allerede i 2009 begynte fabrikken i Ronneby i Sverige å bruke mykgjørere uten ftalat i produksjonen av homogene vinylgulv. I 2014 startet introduksjonen av ftalatfri teknologi i alle produksjonsenheter for vinylgulv. Den mykgjøreren som Tarkett bruker i produksjonen i dag, er godkjent til matemballasje og leker til barn under tre år. I noen få produkter er det fortsatt spor etter ftalater, som kommer fra resirkulert materiale.
 
Dette sammen med vår videre satsing på lave VOCutslipp gjør at vi bidrar til et bedre inneklima.
 
Vinylgulv uten biocider
For å minimalisere miljø- og helserisikoer og en eventuell utvikling av resistente bakterier har Tarkett helt sluttet å tilsette biocider, dvs. antibakterielle tilsetningsstoff er, i gulvene.
 
Rengjøringsmetoder som bruker mindre vann og kjemikalier
Alle gulvene fra Tarkett rengjøres med skånsomme og tørre rengjøringsmetoder uten sterke kjemikalier. Vi satser på å utvikle sterke, beskyttende overflatesjikt, og vi var f.eks. de første som lanserte PUR (et polyuretansjikt) på vinylgulv i 1975, noe som reduserer bruken av rengjøringskjemikalier og vann, og som forlenger gulvets levetid. Et annet eksempel er våre homogene iQ-gulv for off entlige miljøer, som blir så godt som nye igjen med tørrpolering, og med en kostnadseffektiv
levetid som resultat.
 
LCC-kostnader for iQ-gulv sammenlignet med et polishbehandlet sykehusgulv
(gjelder 10 000 m2 gulv)
- Opptil 30 % lavere livsløpskostnader (LCC)
- 50 % mindre vannforbruk
- 20 % besparelse på rengjøringsmidler
- Raskere avkastning på investeringen – lønnsomt på mindre enn tre år
 
Gulv til ulike behov
Vi har et bredt sortiment på spesialgulv som f.eks. gir godt lydmiljø, gir god gangkomfort, er sklisikre eller som legger til rette for synshemmede.
Del