Velg landVelg land
Norge - Privatpersoner

Det handler om å gjøre det rette fra begynnelsen

Vi i Tarkett ser ikke bærekraft som en begrensning. Det er i stedet noe som inspirerer oss til å tenke nytt i alt vi gjør. Når vi utvikler våre produkter, tar vi hensyn til alle trinn i livsløpet for å bidra til menneskers livskvalitet og til miljøet.

Siden 2011 er all vår produktutvikling basert på det lukkede kretsløpet i en sirkulær designmodell som følger prinsippene for Cradle to Cradle.
 
I stedet for en lineær modell som går fra råvareutvinning og produksjon til at produktet brukes og deretter kastes, har vi et nært samarbeid med EPEA* og våre leverandører, der vi velger råvarer og utvikler produkter med materialer som tar hensyn til mennesker og miljø, og som kan gjenbrukes eller er biologisk nedbrytbare.
Tarketts kretsløp
Vi streber etter å optimalisere ressursbruken i produksjonen. Gjennom innovasjon prøver vi også å forbedre bruksog vedlikeholdsfasen for gulvene våre – en periode på 10–20 år – og på den måten bidra til menneskers velvære. I samarbeid med kunder og gulvleggere utvikler vi tjenester for resirkulering, der vi samler inn gulv slik at enkelte deler kan resirkuleres og bli til nye råmaterialer. Det er en måte å bidra til kretsløpsøkonomien på.

Vi er fortsatt ikke i mål, men vi treff er konkrete tiltak for å skape en bærekraftig verden i fellesskap, og vi gir samarbeidspartnere og kunder fullt innsyn i vår kunnskap og våre mål. Gjør deg gjerne kjent med reisen vår ved å lese våre bærekraftsmål for 2020.
Del